"קורות חיים" ל-פרופיל עסקי!
שיווק אישי יעיל ליצירת תעסוקה

נמאס לך לשלוח קורות חיים ולא לקבל תשובה?
להגיע לראיונות ולא להתקבל לעבודה?
זה לא אתה! זה שוק התעסוקה!

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

אפרת רמתי - ליווי להצלחה עסקית © כל הזכויות שמורות